Omwonenden van agrarische percelen in Nederland maken geregeld melding van onder andere misselijkheid of irritaties aan de huid, ogen of bovenste luchtwegen. In Nederland is nauwelijks onderzoek verricht naar het effect van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid van omwonenden van agrarische percelen.

Dit blijkt uit het advies 'Gewasbescherming en omwonenden' dat de Gezondheidsraad in januari 2014 uitbracht aan de staatssecretarissen van IenM en EZMinisterie van Economische Zaken. De Gezondheidsraad stelt in het advies dat gezondheidsklachten bij omwonenden onvoldoende onderzocht zijn in het buitenland om een relatie met de blootstelling aan bestrijdingsmiddelen te kunnen aantonen. Bovendien stelt de Gezondheidsraad dat er een gebrek is aan gegevens van eigen bodem.

Eerst blootstellingsonderzoek

De Gezondheidsraad adviseerde om te beginnen met een blootstellingsonderzoek, en daarna op geleide van de uitkomsten verder te kijken naar gezondheidseffecten. Het Kabinet heeft na het advies van de Gezondheidsraad een meerjarig blootstellingsonderzoek onder omwonenden van agrarische percelen toegezegd.