In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bloembollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk in welke mate omwonenden worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt op die percelen en of er meer gezondheidsklachten zijn dichtbij percelen. Daarom coördineerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek naar bestrijdingsmiddelen en omwonenden.

Blootstellingsonderzoek

Trekker met veldspuit (foto: Harry Schreuder)

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert een blootstellingsonderzoek. In eerste instantie wordt op meerdere locaties met bollenteelt gemeten of bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn in de lucht en in huisstof bij mensen thuis. Daarnaast meten we bestrijdingsmiddelenconcentraties in urine.

Verkennend gezondheidsonderzoek

Kind kijkt uit over veld dat bespoten wordt

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert een verkennend gezondheidsonderzoek. Met behulp van bij huisartsen geregistreerde gegevens, vragenlijsten en gegevens uit andere registraties wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen gezondheidskenmerken en de nabijheid van agrarische percelen met bepaalde teelten.

Vervolgonderzoek

Zijwaartse bespuiting van bomen

Naar verwachting geven de resultaten uit het blootstellingsonderzoek en het verkennend gezondheidsonderzoek sámen richting aan eventueel vervolgonderzoek.

Nieuws

Eerdere nieuwsbrieven en abonneren