Het doel van de Klankbordgroep is om de kwaliteit en relevantie van het onderzoek te verbeteren.

De Klankbordgroep vertegenwoordigt alle belanghebbenden. Omwonenden van landbouwpercelen, de agrarische sector, de agrochemische industrie en milieuorganisaties denken mee met het onderzoek. Partijen met relevante en aantoonbare belangen en vertegenwoordiging zitten in de Klankbordgroep. Lees meer over de rol van de Klankbordgroep in de notitie Taken en werkwijze Klankbordgroep OBO.

Als u informatie wilt delen, kunt u de deelnemers van de Klankbordgroep benaderen via e-mail. Met andere vragen over de Klankbordgroep kunt u contact opnemen met de coördinator van het onderzoek via info@bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl.