Verslag Begeleidingsgroep: Bespreking onderzoeksvoorstel (02-12-2014)

2014-12-02 Begeleidingsgroep OBO_Bespreking onderzoeksvoorstel • Samenvatting verslag Klankbordgroep 28-03-2018

  Samenvattend verslag van de vergadering van 28 maart 2018. • Taken en werkwijze Begeleidingsgroep

   Taken en werkwijze Begeleidingsgroep • Onderzoeksvoorstel blootstellingsonderzoek (Engels)

  Onderzoeksvoorstel blootstellingsonderzoek (Engels) • Nederlandse samenvatting onderzoeksvoorstel blootstellingsonderzoek

  Nederlandse samenvatting van het onderzoeksvoorstel van het onderzoek naar blootstelling aan bestrijdingsmiddelen van omwonenden van bloembollenpercelen.