Samenvatting verslag Klankbordgroep 28-05-2014

2014-05-28 Notulen KBG-overleg • Onderzoeksvoorstel Verkennend gezondheidsonderzoek

  Onderzoeksvoorstel Verkennend gezondheidsonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden • Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023 "Gezonde Groei, Duurzame Oogst"

  Tweede Nota Duurzame Gewasbescherming 2013-2023 "Gezonde Groei, Duurzame Oogst" • Ondertekende Verklaringen van Belangen (consortium)

  Ondertekende Verklaringen van Belangen (consortium) • Brochure: Gebruik van metingen en rekenmodellen

  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk consortium van kennisinstellingen. Het onderzoek maakt gebruik van zowel metingen als berekeningen. In dit document leggen we uit hoe we onze kennis vergroten door metingen en berekeningen te combineren. • Ondertekende Verklaringen van Belangen (experts)

  Ondertekende Verklaringen van Belangen (experts) • Taken en werkwijze Klankbordgroep

  Taken en werkwijze Klankbordgroep OBO • Selectie van stoffen in bestrijdingsmiddelen om te onderzoeken

  Stoffenselectie Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden • Verslag Begeleidingsgroep (24-10-2016)

  2016-10-24 Verslag Begeleidingsgroep OBO • Ondertekende Verklaringen van Belangen (begeleidingsgroep)

  Ondertekende Verklaringen van Belangen (begeleidingsgroep)