Het RIVM coördineert twee onderzoeken op het gebied van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen: het onderzoek naar de blootstelling bij teelten met intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen en de gezondheidskundige verkenning bij teelten met intensief gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad uit 2014. De Gezondheidsraad gaf in zijn advies aan dat een blootstellingsonderzoek een noodzakelijke stap is voor verder onderzoek naar gezondheidseffecten. De ministeries van IenW en LNV hebben opdracht gegeven voor het blootstellingsonderzoek. Het kabinet vond het ook belangrijk om al te kijken naar gezondheidseffecten. Het ministerie van VWS heeft daarom destijds ook opdracht gegeven voor een verkennend gezondheidsonderzoek.

Het is de verwachting dat de resultaten uit beide onderzoeken samen richting geven aan vervolgonderzoek. Welk vervolgonderzoek is aan de orde? We maken onderscheid in twee soorten vervolgonderzoek:

Oude versies van Bestrijdingsmiddelen-Omwonenden.nl  kunt u bekijken op archiefweb.eu.

Informatie van de overheid, en dus ook van het RIVM, moet goed vindbaar zijn. Zowel informatie van nu als van vroeger. Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur. Ook kunnen burgers en bedrijven rechten ontlenen aan de informatie op een overheidswebsite. In een rechtszaak bijvoorbeeld kan informatie van een overheidswebsite als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina's van  Bestrijdingsmiddelen-Omwonenden.nl bewaard. Wekelijks wordt een kopie gemaakt.

Wilt u weten wat er eerder stond op deze website? Kijk dan op http://Bestrijdingsmiddelen-Omwonenden.nl.archiefweb.eu/.