This information is only available in Dutch.

Als u vragen heeft over het onderzoek, die niet bij onderstaande veelgestelde vragen en de antwoorden staan, dan kunt u contact opnemen via het vragenformulier.

De veelgestelde vragen met antwoorden zijn onderverdeeld in de categorieën:

In de nieuwsbrieven staan de laatste informatie en ontwikkelingen over het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden.

Hoewel het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in Nederland daalt, worden ze bij verschillende teelten intensief gebruikt. Omwonenden van bijvoorbeeld akkerbouw-, fruitteelt- en bloembolpercelen maken zich zorgen over een eventuele blootstelling aan deze middelen en de gevolgen daarvan. Soms richten zij zich met hun zorgen tot de GGD. Om GGD'en te helpen deze vragen te beantwoorden heeft het RIVM een informatieblad over gewasbeschermingsmiddelen opgesteld. Hierin is de beschikbare kennis samengevat die nuttig is voor de GGD.

Klik hier om de link te openen.

Als u vragen heeft over het onderzoek, die niet bij onderstaande veelgestelde vragen en de antwoorden staan, dan kunt u contact opnemen via het vragenformulier.

De veelgestelde vragen met antwoorden zijn onderverdeeld in de categorieën: