Trekker bespuit bloembollenveld met huizen op de achtergrond

Het OBO onderzoek is in de fase van afronding. Eind februari zijn de conceptresultaten besproken met de Wetenschappelijke Adviesgroep en met de Maatschappelijke Klankbordgroep. Het consortium van onderzoeksinstituten verwerkt momenteel de commentaren van de klankbordgroep en de wetenschappelijke adviesgroep. Zij leveren het eindrapport medio maart op aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het televisieprogramma Zembla heeft een conceptversie van het onderzoeksrapport in handen gekregen en is daarmee naar buiten getreden. Hoewel dit alles de zorgvuldige afronding doorkruist, heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan de hoofdonderzoeker van het consortium, prof. Dr. Ir. Roel Vermeulen gevraagd om in het kort de hoofdlijn van de resultaten toe te lichten aan Zembla.

Het RIVM zal binnen enkele weken het definitieve onderzoeksrapport, met een extra toelichting, naar de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sturen. Zodra de ministeries het rapport vervolgens naar de Tweede Kamer sturen, wordt het openbaar.