Hoewel het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in Nederland daalt, worden ze bij verschillende teelten intensief gebruikt. Omwonenden van bijvoorbeeld akkerbouw-, fruitteelt- en bloembolpercelen maken zich zorgen over een eventuele blootstelling aan deze middelen en de gevolgen daarvan. Soms richten zij zich met hun zorgen tot de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. Om GGD'en te helpen deze vragen te beantwoorden heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een informatieblad over gewasbeschermingsmiddelen opgesteld. Hierin is de beschikbare kennis samengevat die nuttig is voor de GGD.

Klik hier om de link te openen.