U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 2 (februari 2016) Verkennend onderzoek naar de gezondheid van omwonenden

Verkennend onderzoek naar de gezondheid van omwonenden

Het RIVM coördineert ook een verkennend gezondheidsonderzoek. In dit onderzoek proberen we met behulp van bestaande gegevens en vragenlijsten te weten te komen of er een relatie bestaat tussen ziektecijfers en afstanden tot percelen met bepaalde teelten. Dit is niet direct te linken aan blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Eventuele verschillen in gezondheid kunnen ook door iets anders worden veroorzaakt, bijvoorbeeld andere voeding of nabij gelegen industrie.

De resultaten van dit verkennend gezondheidsonderzoek kunnen dus niet rechtstreeks gekoppeld worden aan die van het blootstellingsonderzoek. Het is wel onze verwachting dat alle resultaten samen richting geven aan eventueel vervolgonderzoek.

Meer informatie

RIVM: bestrijdingsmiddelen

Zoeken:

Service