U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 2 (februari 2016) Onderzoek begint bij de bollenteelt

Onderzoek begint bij de bollenteelt

In mei 2015 maakte toenmalig staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend om het OBO gefaseerd uit te voeren. Het onderzoek begint bij omwonenden rond bollenvelden. Inmiddels is de opdracht daarvoor aan het RIVM verleend en gaat het veldwerk beginnen. OBO wordt gecoördineerd door het RIVM en uitgevoerd door een onafhankelijk consortium van wetenschappelijke instellingen.

In 2016 worden op enkele locaties met bollenteelt metingen verricht. Ook in 2017 wordt op meerdere locaties gemeten. Families die dicht bij geselecteerde percelen wonen, worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

Keuze meetlocaties

De keuze van de locaties is grondig voorbereid om betrouwbare conclusies te kunnen trekken uit de meetgegevens die worden verzameld. Daarvoor zijn criteria opgesteld waar de onderzoekslocaties aan moeten voldoen. Alle locaties met bollenteelt in Nederland zijn betrokken in de selectie. Er moeten voldoende woningen zijn in de nabijheid van het landbouwperceel. Deze woningen moeten tevens op verschillende afstanden en in meerdere windrichtingen vanaf het perceel liggen, dus niet alleen aan één kant. Tot slot moet de eigenaar van een geschikt perceel instemmen met deelname aan het onderzoek.

Bescherming privacy

De metingen worden op een aantal locaties in Nederland uitgevoerd. Het onderzoeksconsortium doet er alles aan om de privacy van deelnemers aan OBO te beschermen (volgens de Wet bescherming persoonsgegevens). Daarom worden de precieze meetlocaties niet bekend gemaakt.

Meer informatie

Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden: Onderzoeksvoorstel 

Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden: Consortium

Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden: FAQ (ook over keuze meetlocaties)

Zoeken:

Service