U bevindt zich op: Home Nieuwsbrief Nieuwsbrief 2 (februari 2016)

Nieuwsbrief 2 (februari 2016)

Onderzoek begint bij de bollenteelt


In mei 2015 maakte toenmalig staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu bekend om het OBO gefaseerd uit te voeren. Het onderzoek begint bij omwonenden rond bollenvelden. Inmiddels is de opdracht daarvoor aan het RIVM verleend en gaat het veldwerk beginnen. OBO wordt gecoördineerd door het RIVM en uitgevoerd door een onafhankelijk consortium van wetenschappelijke instellingen. Lees meer.

Verkennend onderzoek naar de gezondheid van omwonenden


Het RIVM coördineert ook een verkennend gezondheidsonderzoek. In dit onderzoek proberen we met behulp van bestaande gegevens en vragenlijsten te weten te komen of er een relatie bestaat tussen ziektecijfers en afstanden tot percelen met bepaalde teelten. Dit is niet direct te linken aan blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Eventuele verschillen in gezondheid kunnen ook door iets anders worden veroorzaakt, bijvoorbeeld andere voeding of nabij gelegen industrie. Lees meer.

Interview voorzitter klankbordgroep


De klankbordgroep begeleidt het OBO door adviezen aan het RIVM te geven. De klankbordgroep is samengesteld uit maatschappelijke partijen die een belang hebben bij de problematiek rondom bestrijdingsmiddelen en omwonenden. Zo sluit het onderzoek goed aan bij de praktijk. Lees meer.

Interview voorzitter begeleidingsgroep

De begeleidingsgroep toetst de relevantie en kwaliteit van het OBO. Aan de begeleidingsgroep nemen 18 wetenschappers en 6 ervaringsdeskundigen (3 toepassers van bestrijdingsmiddelen en 3 omwonenden) deel. Wij willen u graag kennis laten maken met de voorzitter van de begeleidingsgroep. Lees meer.

 

Zoeken:

Service