U bevindt zich op: Home Klankbordgroep

Klankbordgroep

Het doel van de Klankbordgroep is om de kwaliteit en relevantie van het onderzoek te verbeteren.

De Klankbordgroep vertegenwoordigt alle belanghebbenden. Omwonenden van landbouwpercelen, de agrarische sector, de agrochemische industrie en milieuorganisaties denken mee met het onderzoek. Partijen met relevante en aantoonbare belangen en vertegenwoordiging zitten in de Klankbordgroep. Lees meer over de rol van de Klankbordgroep in de notitie Taken en werkwijze Klankbordgroep OBO.

Deelnemers Klankbordgroep

Als u informatie wilt delen, kunt u de deelnemers benaderen via de e-mail. Voor overige vragen over de Klankbordgroep kunt u contact opnemen met de coördinator van het onderzoek via info@bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl.

Organisatie 

Naam en e-mailadres

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO)

Annemarie Breukers
abreukers@lto.nl

Stichting Bollenboos

Rodina Fournell
rodina@burostek.nl

Natuur en Milieufederaties 

Maarten Visschers
m.visschers@gnmf.nl

GGD Nederland

Jacobje Visser
jvisser@ggdhollandsnoorden.nl

Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto)

Jo Ottenheim
nefyto@nefyto.nl

Leefmilieu

Wil Janssen
w.janssen@leefmilieu.nl

Gemeente Schagen (Noord-Holland)

Sigge van der Veek
sigge.vanderveek@schagen.nl 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Maarten Steeghs
m.h.c.g.steeghs@minlnv.nl

Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) 

Siep Koning
skoning@nfofruit.nl 

Bewonersgroep Bloemberg 

Albert Schöppink
schoppink5@zonnet.nl

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) 

André Hoogendijk
hoogendijk@kavb.nl

De Klankbordgroep wordt vertegenwoordigd door een onafhankelijke voorzitter. Het secretariaat is belegd bij het RIVM.

Organisatie 

Naam 

Wing

Dorien Brunt (voorzitter)
dorien@wing.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

Ingrid van Kuilenburg (algemeen secretaris)
ingrid.van.kuilenburg@rivm.nl 

Samenvattingen KBG-bijeenkomsten

Zoeken:

Service