Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bestrijdingsmiddelen en omwonenden

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bloembollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk in welke mate omwonenden worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt op die percelen. Daarom coördineert het RIVM een onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen.

Het onderzoek wordt in fases uitgevoerd, te beginnen bij omwonenden rond bloembollenvelden. Toenmalig staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer in mei 2015 via een brief geïnformeerd.

Het blootstellingsonderzoek bouwt voort op een advies van de Gezondheidsraad en gebeurt in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

Het RIVM coördineert ook een verkennend gezondheidsonderzoek. Met behulp van bij huisartsen geregistreerde gegevens, vragenlijsten en gegevens uit andere registraties wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen gezondheidskenmerken en de nabijheid van agrarische percelen met bepaalde teelten. Het is de verwachting dat de resultaten uit beide studies sámen richting geven aan eventueel vervolgonderzoek.

Zoeken:

Service